دانلود رمان مارتینگل اثر عالیه جهان بین نگارش قوی

دانلود رمان مارتینگل اثر عالیه جهان بین نگارش قوی

ژانویه 8, 2023 عمومی by عیسی

دانلود رمان مارتینگل از عالیه جهان بین بصورت pdf

دانلود رمان مارتینگل اثر عالیه جهان بین pdf به صورت pdf، اندروید لینک مستقیم رایگان در 20 رمان

📄خلاصه:

من از کجا باید میدونستم که وقتی تو خونه‌ی شوهرم واسه اولین بار لباس از تنم بیرون میارم، وقتی لخت و عور سعی داشتم حرف بزرگترهارو گوش کنم تا شوهرم رو تو تخت رام خودم کنم؛ یه نفر…

یه مرد غریبه تمام مدت داشت منو از دوربینهای تعبیه شده تو خونه، دید میزد؟!

از کجا باید میدونستم که اون مرد، دشمنِ قسم خوردهی شوهرم بود و با دیدنِ من…

آشفته شد تا شوهرم رو زمین بزنه. اینبار ضربه محکمتر بود… قویتر…

و من زمانی فهمیدم باختم که متوجه شدم شوهرم به اون مرد مثل چشماش اعتماد داره.

اعتماد داشت به قاتل زندگیش تا…

مارتینگل یه استراتژی تو قماره که برد و باخت 50/50 داره….

دانلود رمان مارتینگل رایگان

توسطعیسی